Konferansen: Arbeidsrettet rehabilitering og sosial ulikhet i helse

10.-11. Februar 2014 arrangerte Terningen Nettverk, Høgskolen i Hedmark og Hernes Institutt fagkonferanse med tema sosiale ulikheter og arbeidsrettet rehabilitering.

Presentasjoner fra konferansen 10. februar 2014 finner du her:

Miranda Thurston 100214
Merete Labriola 100214
Camilla Ihlebæck 100214
Thorgeir Hernes 100214
Steinar Westin 100214
Hilde Teige 100214
Bjørn Lien 100214
Hege Eriksen 100214

Første dag av fagkonferansen foregikk ved Terningen Arena (Høgskolen i Hedmarks campus i Elverum). Her var det foredrag og posterutstilling. Direktør Bjørn Lien i NAV Hedmark åpnet fagkonferansen. Dag 2 foregikk ved Hernes institutt – en aktør innen arbeidsrettet rehabilitering. Denne dagen ble åpnet av helseminister Bent Høie.

Program 10. februar 2014:

10.30 – 11.00 Velkommen ved direktør Bjørn Lien, NAV Hedmark
11.00 – 11.30 Professor Camilla Ihlebæk, UMB: Sosiale ulikheter i helse i et folkehelseperspektiv
11.30 – 12.00 Professor Miranda Thurston, Hihm: Childhood matters: explaining social inequalities in health
12.00 – 12.30 Forskningsdir. Hege Eriksen, UiB: Mestring og sosiale ulikheter i helse
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.00 Seniorforsker Merete Labriola, Aarhus Univ.: Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller
14.00 – 14.30 Avd.dir. Thorgeir Hernes Arbeids og -velferdsdir.: Arbeid, helse og ulikhet
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.30 Professor Steinar Westin, NTNU: Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten, eller kan vi i Norge avlyse “loven om den omvendte omsorg?
15.30 – 16.15 Dr. Peer Staff og Dr. Hilde Teige, Hernes institutt: Kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering må erkjennes for at den skal brukes riktig