Terningen Arena – fra drøm til realitet

2002: I oktober 2002 ble det lagt fram en stortingsproposisjon om Forsvarets omorganisering. Omorganiseringen skulle gjennomføres innen 2005, og gjorde framtida for Terningmoen som militærleir mer usikker. I juni 2002 bevilget Elverum kommune kr 125 000,- til oppstart av et skisseprosjekt/forprosjekt. Skisseprosjektet var ferdig oktober 2002. I 2003-2004 ble det lagt ned et stort arbeid med å selge prosjektet til potensielle leietakere, Hedmark Fylkeskommune, Norges idrettsforbund/særforbund, og ulike offentlige og statlige instanser.

2004: Gjennom det såkalte Campus-prosjektet hadde Høgskolen i Hedmark startet et arbeid med å spisse fagprofilene og styrke de fire studiestedene, bl.a. som en del av planene om et fremtidig Innlandsuniversitet. Høsten 2004 begynte høgskolen konkret å arbeide med muligheten av å samle sine to studiesteder i Elverum til en ny campus på Terningmoen. Dette var et avgjørende trinn i veien for å realisere planene om et nytt høgskolesenter på Terningmoen.

I desember 2004 ble forstudien for planene om et flerbruksanlegg lagt fram for Elverum kommunestyre. Et enstemmig kommunestyre vedtok rådmannens innstilling om et kommunalt investeringstilskudd på 55 millioner kr under forutsetning at det lot seg fullfinansiere innenfor tilskuddet størrelse.

2005: Flerbruksanlegget AS, et heleid kommunalt selskap ble stiftet i januar 2005 og skulle føre prosessen videre med å se på om det var grunnlag for å iverksette byggeprosjektet. Trond Hagen ble ansatt som prosjektkoordinator. Det ble utarbeidet en instruks på 9 pkt. De to viktigste punktene var:

å prosjektere og etablere et flerbruksanlegg i samsvar med kommunestyrets rammebetingelser og i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale idrettsmiljøer. Arkitektur og estetikk skal vektlegges
å tilrettelegge for samarbeid og sambruk med bl.a. Forsvaret og høgskolen. For høgskolen skal det være fokus på både idrettslige funksjoner spesielt og undervisningsrom/kontorer generelt. Være i dialog med høgskolen for å bidra til å utvikle Campus Elverum på Terningmoen til et høgskolesenter med lærer, idrett, – og helserelaterte studier.
I første halvår 2005 ble det gjennom offentlig konkurranse knyttet ulike rådgivere til prosjekt (byggingeniører, finans, strategi, jurist). I andre halvdel 2005 ble det avholdt en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Jacobsen, Reiten og Marschall arkitekter på Gjøvik.

8. oktober 2005 besluttet Høgskolestyret i Hedmark å samle hele allmennlærerutdanningen i Hamar, og slå sammen avdeling for helse- og sosialfag (sykepleierutdanningen) og idrettsutdanningene i Elverum til en ny avdeling. En forutsetning for at helse- og idrettsutdanningene kunne samles på Terningmoen var at Høgskolen måtte bli løst fra sine to leiekontrakter de hadde med Statsbygg i Kirkeveien og i Lærerskolealleèn.

2006 – 2008: I 2006 ble grunnlaget for den store konkurransen om hvem som skulle prosjektere, finansiere, bygge, og drifte anlegget gjennomført. En konstellasjon med Skanska i førersetet ble valgt i konkurranse med to andre grupperinger. Etter halvannet år, i mars 2008 valgte Skanska å bryte samarbeidet da de ikke så lønnsomhet i prosjektet. I løpet av et par uker ble Skanska finansielt løst fra kontrakten og en ny eier, Utstillingsplassen AS var klar til å overta eierposten på 49 %. Fra april til desember 2008 ble det gjennomført et forprosjekt som konkluderte med at var grunnlag for oppstart av byggeprosjektet.

2009: De første gravemaskinene rullet inn på Terningen Arena i januar 2009, og det ble en historisk dag for prosjektet.

Fra byggingen av Terningen Arena (2010)

 

2010: Etter byggestart ble den oppsatte framdriften holdt, slik at første byggtrinn stod ferdig i desember 2010. Bygget ble overtatt 23. desember 2010. Byggeprosjektet hadde en kostnadsramme på ca 525 millioner kr og totalt areal på 23 500 kvm.

Anlegget tar form (2010).

Ved årsskiftet 2010 – 2011 var det 10 kommersielle leietakere som flytter inn: Høgskolen i Hedmark, NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, den offentlige tannhelsetjenesten i Elverum, Forsvaret, Elverum kommunes storkjøkken, Studentsamskipnaden i Hedmark, Family Sports Club, Oppfølgingsenheten Frisk, Hernes Institutt og Terningen barnehage. Høgskolen og Forsvaret er sammen med den frivillige idretten betydelige leietakere i idrettsanlegget.

2011: 7. januar 2011 var det storslagen åpning av Terningen Arena, med fullt hus og konsert. Ungdomssymfonikerne, med Håvard Gimse som solist og sammen med med to solister fra Den Norske Opera innviet Elverums nye storstue. Høgskolen i Hedmark ønsket studenter og ansatte i avdeling for helse- og idrettsfag velkommen i nye og moderne lokaler på Terningen Arena. 15. februar ble det nye høgskolecampuset offisielt åpnet av statsråd Tora Aasland.

Terningen Arena (2011)

 

Terningen Arena vokser stadig – og har fått flere leietakere (2017).