Rådgiverstøtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter utviklingen av Terningen Nettverk ved å stille til rådighet en personlig rådgiver og støttespiller for prosjektlederen. Avtalen gjelder fra januar  til desember 2014, og skal bidra til videre utvikling av klyngen.  Målet er at Terningen Nettverk skal overføres til en permanent virksomhet når prosjektperioden er over sommeren 2015. Terningen Nettverk takker Innovasjon Norge for støtten!