Norgesuniversitetet med støtte til E-helseprosjekt

E-helseprosjektet «Fra pc til mobil,- med tiltaksplanen på lomma» er tildelt
kr 450.000 fra Norgesuniversitetet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Terningen Nettverk, Høgskolen i Hedmark, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark, Hamar kommune og Conexus i Drammen.

Prosjektet tar utgangspunkt i det nettbaserte studiet «Dokumentasjon av helsehjelp» på 15 studiepoeng, som Terningen Nettverk har utviklet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

colourboxHovedformålet med prosjektet er å utvikle et læringsredskap for å dyktiggjøre helsearbeidere i å utarbeide tiltaksplaner. Mange kommuner gir tilbakemelding om at det er behov for mer kompetanse på dette området. Vi ønsker å utvikle en applikasjon for nettbrett og mobil, basert på spillteknologi. Applikasjonen skal tilpasses ulik kompetansenivå, være brukervennlig, gjenkjennelig og uavhengig av ulike pasientjournalsystemer. Applikasjonen skal kunne lastes ned på egen mobil/nettbrett, slik at den er tilgjengelig når og hvor som helst.

Produktet skal kunne fungere som treningsverktøy, oppslagsverk, veileder og beslutningsstøtte for brukeren (helsearbeideren).

Prosjektleder er Merete Furnes (merete.furnes@hihm.no).