Hamar kommune går inn i Terningen Nettverk

Terningen Nettverk utvides stadig

Terningen Nettverk ble etablert for 3 ½ år siden som et lokalt samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i planleggingen av Terningen Arena på Elverum. I løpet av disse årene har Terningen Nettverk utviklet seg fra et lokalt samarbeid med 8 virksomheter, til i dag å være en regional kompetanseklynge med 16 private og offentlige medlemsvirksomheter i Hedmark. I tillegg til Hamar kommune, har Stange kommune og NAV Hedmark også nylig sluttet seg til kompetansesamarbeidet.

At nettverket vokser i antall medlemmer og utvides geografisk, viser at medlemsvirksomhetene ser nytteverdien av å samarbeide om kompetanseheving, forskning og utvikling, bedre ressursutnyttelse og innovasjon. For de fire kommunene som nå er med i nettverket (Hamar, Stange, Elverum, Åmot) er særlig samarbeidet innen velferdsteknologi verdifullt. Velferdsteknologi er et stort fagområde i rivende utvikling. Fagmiljøene som arbeider med dette området er ofte små og sårbare, og det er derfor spesielt verdifullt å tilby tverrfaglige møteplasser der fagfolk fra de ulike virksomhetene, inkludert høgskolen, kan dele kunnskaper og skape felles utviklingsprosjekter.

Hamar kommune vil være representert i styringsgruppa i Terningen Nettverk ved Pleie og omsorgssjef Vigdis Galaaen.