Naturlig omsorg i og etter kriser og katastrofer

25.Oktober arrangerte Terningen Nettverk og Høgskolen i Hedmark (avdeling for folkehelsefag) et fagseminar om “Naturlig omsorg i og etter kriser og katastrofer” ved Terningen Arena. Ca. 90 personer deltok på seminaret, som fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Seminaret ble åpnet av professor Jan Kåre Hummelvoll, Høgskolen i Hedmark. Deretter holdt professor Lars Lien (Terningen Nettverk) en forelesning om “Helhetlig oppfølging av mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser”.  Professor Arne Rehnsfeldt, Høgskolen Stord/Haugesund och docent Maria Arman, Karolinska Institutet, Stockholm holdt hovedinnlegget under seminaret. De snakket om “DEF – Existentiell omsorg efter katastrof. Långsiktig medmänsklig omsorg om människor som upplevt katastrof. Introduktion av bärande begrepp för existentiellt omhändertagande”. Etter lunsj var det gruppearbeid om “Veiledning for eksistensiell ivaretagelse ved kriser”. Seminaret ble avsluttet med dialog med inspirasjon fra gruppearbeidene om tillempning og ut vikling av modellen for medmenneskelig/eksistensiell omsorg.

Lars Lien: Foredrag Elverum 251013

Aktuelle artikler:

Råholm Arman Rehnsfeldt: Lived experience tsunami
Rehnsfeldt & Arman:  Significance of close relationship after the tsunami
Arman & Rehnsfeldt: DEF – Det existentiella förbandet SMT 2013