Terningen Nettverk

[widgetkit id=502]

Offentlig – privat kompetanseklynge

Terningen Nettverk er en kompetanseklynge med offentlige og private virksomheter i Hedmark. Målet med Terningen Nettverk er å stimulere til fagutvikling og innovasjon, gjennom felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, i en kompetanseklynge med folkehelse som felles overbyggende profil.

Terningen Nettverk arbeider innen fire hovedområder:

Helhetlig oppfølging etter kriser. Les mer her >>
E-helse og velferdsteknologi. Les mer her >>
Arbeid og folkehelse
Offentlig – privat klyngeutvikling