UNISKA Årskonferanse 2013

“Grenseløs velferd – Innovasjon i utdanning, forskning og praksis” gikk av stabelen på Terningen Arena 18. – 19. april 2013. Prosjektleder Marit Aralt Skaug i Terningen Nettverk holdt et foredrag om “Klyngesamarbeid – Et eksempel på innovasjon og samarbeid innen E-helse og velferdsteknologi”, og presenterte hva vi legger i begrepet kompetanseklynge, hvordan Terningen Nettverk har utviklet en modell for samarbeid mellom offentlige og private virksomheter i klyngen, og ga et konkret eksempel på dette samarbeidet hentet fra E-helse og velferdsteknologi.