Flerkulturell kompetanse i en hektisk arbeidsdag

 – faglig utfordring og personlig glede

Mange av oss kommer i kontakt med mennesker fra andre kulturer i vårt daglige arbeid. For å øke kompetanse i møte med flerkulturelle, arrangerte Terningen Nettverk 24.oktober 2012 et fagseminar på Terningen Arena, Elverum. Seminaret ble arrangert på FN-dagen, som ledd i Elverum kommunes/ Høgskolen i Hedmarks internasjonale uke. Målgruppen for seminaret var alle arbeidstakere som i sitt daglige arbeid kommer i kontakt med mennesker fra andre kulturer. Foredragsholder var Kjersti Børsum, som snakket om “Flerkulturell kompetanse i en hektisk arbeidsdag – faglig utfordring og personlig glede”.24