Educa Online Berlin 2011

Verdens største E-læringskonferanse innen utdanning, næringsliv og offentlig sektor fant sted i Berlin 30. november – 2. desember 2011. På årets konferanse (den 17. i rekken) var det over 2 000 deltakere fra 90 land, 90 utstillere og 360 foredragsholdere fra 43 forskjellige land. Hovedtema for årets konferanse var «New Learning Cultures». Gjennom forelesninger, work shops, interaktive sesjoner og utstillinger får delegatene muligheter til å utveksle kunnskaper, tanker og ideer, bygge nettverk, og utforske nye trender og muligheter innen teknologistøttet læring og undervisning. Terningen Nettverk var representert på konferansen med Merete Furnes, som er prosjektleder for utvikling av et nytt nettbasert studium i elektronisk dokumentasjon, og Marit Aralt Skaug, som er prosjektleder for utvikling av et nettbasert studium i legemidler og legemiddelhåndtering.