Gründercamp på Terningen Arena

21. og 22. september 2011 ble det arrangert Gründercamp på Terningen Arena for alle nye bachelorstudenter (sykepleie, idrett, folkehelse, tannpleie). Rundt 240 studenter deltok på den to dager lange gründercampen som ble arrangert av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Terningen Nettverk. Det var første gang det ble arrangert gründercamp ved høgskoleavdelingen i Elverum. Gründercamp er en ”treningsleir” i problemløsing ved hjelp av kreativitet og nytenking. Studentene får en oppgave som de skal løse i samarbeid i løpet av et avgrenset tidsrom. Terningen Nettverk var oppdragsgiver for gründercampen. Oppgaven var hentet fra Aktivitetsdagen for barn og unge med funksjonsnedsettelse, som ble arrangert på Terningen Arena dagen før. Oppgaven var å ”utvikle et produkt/aktivitet/opplegg/konsept på en definert arena der alle barn og unge i en definert aldersgruppe, med og uten funksjonsnedsettelse, kan delta, og som alle vil finne attraktivt og utfordrende”. Vi ønsket å utfordre, motivere og inspirere studentene til å tenke nytt, og til å øke entreprenørskaps-kompetansen. Terningen Nettverk bidro også med jurymedlemmer, og det var meget spennende og lærerikt for oss alle. Studentene løste oppgaven på høyst ulike måter, og de utviste stor kreativitet og nytenking.

Finalistene 220911