Aktivitetsdag for barn og unge på Terningen Arena

happy kids cartoonTerningen Nettverk (ved Høgskolen i Hedmark, Elverum kommune, NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark og Elverum idrettsråd) arrangerte 20. september 2011 en aktivitetsdag for barn og unge på Terningen Arena. Over 140 barn og unge, med og uten funksjonsnedsettelser, deltok. Invitasjonen var sendt til alle barn og unge med funksjonsnedsettelse i Hedmark, og til alle 5-klassinger i Elverum. Målsetning for dagen var at barn og unge skulle få en dag med lek og moro sammen, og prøve ut fellesaktiviteter som curling, turn, klatring, boccia, goalball, orientering og innebandy. Målsettingen med aktivitetsdagen var å skape felles aktivitet og moro for barn og unge med og uten funksjonsnedsettelse, samt gi faglig påfyll og inspirasjon for dem som arbeider med aktiviteter for barn og unge. Studenter fra høgskolen deltok som assistenter.