Seminar om samhandlingsreformen

23. mai 2011 var ca. 180 fagfolk, politikere, og ledere deltakere på et seminaret som ble arrangert av det interkommunale samhandlingsprosjektet i Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler og Åsnes.
SamhandlingProsjektleder Marit Aralt Skaug (Terningen Nettverk), seniorrådgiver Anders Smith (Helsedirektoratet), samhandlingsdirektør Grethe Fossum (Sykehuset Innlandet HF), lokal prosjektleder Roy Heine Olsen holdt innledninger.
Samhandlingsreformen skal innføres fra januar 2012. Reformen vil innebære betydelige endringer i dagens arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Hovedtanken i reformen er at økt innsats for å forebygge sykdom og komplikasjoner av sykdom, økt fokus på rehabilitering og på tilrettelegging for læring og mestring skal redusere det økende presset på helsetjenesten og da spesielt på spesialisthelsetjenesten. Mer av behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstjenester skal foregå nær der folk lever og har sitt daglige virke. Det vil også bli endringer i fastlegeforskriften.