Felles aktivitetsdag for ansatte

20. mai ble det for første gang arrangert en felles personaldag for alle ansatte på Terningen Arena. Det var lagt opp til en rekke ulike aktiviteter, som natursti, rullestol-rally, zumbadans, sykkeltur mm. Dagen ble avsluttet med grilling. Over 130 ansatte fra NAV Hjelpemiddelsentralen, Hernes institutt, Elverum tannklinikk, Elverum kommune, Terningen Arena, Høgskolen i Hedmark, Studentsamskipnaden og Family Sports Club deltok. Hensikten var å bli kjent med hverandre, og ha en hyggelig dag med aktiviteter inne og ute.

Ansatte fra Hernes institutt demonstrerer god arbeidsteknikk ved hjulskifte.