Arbeid og folkehelse

12.april 2011 arrangerte Terningen Nettverk – i samarbeid med FFO, LO Hedmark og NHO Innlandet – konferansen Arbeid og folkehelse, Arbeidets betydning som helsefremmende faktor. En fulltegnet konferanse ble åpnet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Helseministeren var imponert over den grunnleggende tanken bak etableringen av Terningen Arena og hadde ikke trodd ambisjonene skulle bli virkelighet når hun første gang hørte om planene ved et tidligere besøk på Terningmoen som forsvarsminister. Hensikten med konferansen var å bidra til fagutvikling og kunnskapsdeling, og være en møteplass for mennesker fra ulike virksomheter som arbeider med og er opptatt av et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. Det var deltakere fra både offentlige og private bedrifter, ledere, HMS-koordinatorer, ansatte og brukere på konferansen, og tilbakemeldingene var meget positive. Hovedforedragsholdere var professor Per Fugelli og bedriftslege Johnny Johnsson.

Artikkel fra Høgskolen i Hedmarks hjemmeside fra
konferansen: http://www.hihm.no/Hovedsiden/Om-Hoegskolen/Nyheter/Helseministeren-paa-Terningen-Arena