Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO Elverum)

Som en del av arbeidet med å etablere et kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser, har Terningen Nettverk inngått et samarbeid med Senter for incest og seksuelle overgrep i Elverum. Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO Elverum) er ett av 21 selvhjelps og kompetansesenter i landet som har incest og seksuelle overgrep som fagområde. Senteret har 4 ansatte og er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. SMISO Elverum er i en endringsprosess med økt satsing på kompetanseutvikling og samarbeid med eksterne fagmiljøer, bl.a. Terningen Nettverk. Senteret drives av midler fra flere kommuner i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og BUF Dir. Senteret skal gjennom sitt lavterskeltilbud fokusere på hjelp til selvhjelp for mennesker som har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep. Senteret er også et senter for pårørende til overgrepsutsatte, og skal være en ressurs for samarbeidsinstanser og øvrig hjelpeapparat. Senterets oppgave er å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep, og sette fokus på samfunnsforhold som kan bidra til å opprettholde og legitimere seksuelle overgrep. Senteret tilbyr pedagogisk tilrettelagt informasjon og undervisning til ulike målgrupper og instanser. Les mer her:  SMISO Elverum