Styret

Disse ble valgt til styret i Terningen Nettverk under årsmøte 28. mars 2017:

Harald Odde – styreleder (Oppfølgingsenheten Frisk)
Nils Kristian Myhre (Eidsiva energi)
Randi Sætershagen (M3 Helse)
Mette Løhren (Høgskolen i Innlandet)
Anne Vigdis Ellingsen (Elverum kommune)
Anja Søberg (NAV Arbeidslivssenter Hedmark)
Eli Sætersmoen (TA Flerbruksanlegget)
Knut Henrik Aas – vara
Lars Kiplesund – vara