Visningsleilighet for velferdsteknologi

I samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen og Høgskolen i Innlandet har vi etablert en visningsleilighet for velferdsteknologi ved Terningen Arena. Leiligheten er fullt utstyrt med diverse hjelpemidler og teknologi som kan bidra til en tryggere hverdag for funksjonshemmede og eldre som ønsker å bo hjemme.  Leiligheten består av stue, kjøkken, soverom og bad, og den inneholder blant annet ulike hjelpemidler som gjør det enklere å huske avtaler og strukturere hverdagen (Memoplanner, Memo dayplanner, en tydelig kalender med bilder/tekst og påminning, nedtelling til aktiviteter), ulike typer sensorer (brann, bevegelse, dørvakt, kjøleskapsvakt, komfyrvakt, automatisk nattlys), assistansealarm, trykksensorer til seng, medisindosett, Skype, samt komponenter som via trådløst nettverk styrer lys, varme og persienner. Det er inngått samarbeid med bl.a. Vestfold Audio, Abilia, Eaton/Sensio, Tryggitel, Mylife products as og Midt-Hedmark Brann – og redningsvesen om utstyr i leiligheten.

Vårt arbeid innen velferdsteknologi har hovedfokus på følgende områder:

  • Fallforebygging og tidlig varsling
  • Brannsikkerhet
  • Ernæring
  • Ensomhet
  • Sikker legemiddelbruk

Her kan du se et innslag på Østnytt om visningsleiligheten.