Ansatte

Marit Aralt Skaug

Marit Aralt Skaug er direktør i Terningen Nettverk. Hun er utdannet cellebiolog og dr. philos. i medisin fra Universitetet i Oslo. Har lang erfaring som biomedisinsk forsker og fra undervisning, og har vært dekan ved Høgskolen i Hedmark. Skaug har også en stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

 

epost: marit.skaug@inn.no

mobil: 41 42 45 84

 

 

Ingrid Olstad Busterud

Ingrid Olstad Busterud jobber som prosjektleder for klyngeutvikling i Terningen Nettverk. Hun har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som forsker og koordinator ved Institutt for Forsvarsstudier. Hun har også jobbet som rådgiver ved SIFS, som er et kompetansesenter for integritet og anti-korrupsjon i forsvarssektoren. Ingrid har bred erfaring fra kompetanseutvikling og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt, og er sertifisert prosjektleder fra Forsvaret.

epost:ingrid.busterud@terningen-nettverk.no

mobil: 99 15 11 18

 

 

 

Børge Federley

Børge Federley jobber som forretningsutvikler i Terningen Nettverk. Han er utdannet ADB ingeniør ved Høgskolen i Gjøvik, og har tidligere jobbet innen salg og salgsledelse i forskjellige bransjer i Innlandet. Han har erfaring med IKT-arbeid både i større konsern og hos mindre lokale bedrifter, som har gitt en bred erfaring innen forretnings- og bedriftsutvikling. Den teknologiske kompetansen og erfaringen fra det private næringsliv er et viktig fundament for vår satsing på helse- og velferdsteknologi.

 

epost: borge.federley@terningen-nettverk.no

mobil: 94 88 18 08