Kompetansebygging, forskning og innovasjon for bedre folkehelse

Terningen Nettverk har kontorer på Terningen Arena i Elverum: